بازسازی و نوسازی

شرکت آسانسور آترین بازسازی آسانسورها در دو مرحله کلی انجام می دهد:

مرحله اول :

۱- بازدید و کارشناسی و کشف علت اصلی مشکلات آسانسور.

۲- انتخاب قطعات جدید که با قطعات نصب شده قدیمی که نیاز به تعویض ندارند همخوانی داشته باشد.

۳- ارائه گزارش به همراه پیش فاکتور.

توضیحات : مرحله اول به صورت رایگان انجام می شود.

مرحله دوم :

۱- خرید لوازم مورد نیاز جهت بازسازی و انتقال به پروژه.

۲- نصب تجهیزات جدید.

۳- تست نهایی و تحویل به کارفرما.

توضیحات : قطعات نصب شده جدید در بازسازی های آسانسور شرکت آسانسور دارای یک سال گارانتی می باشند.

5 35pkawgf.nda                                                                                                264965_7b8c2718-a699-499b-91e0-eff00c9c72c4 264965_17953a21-03f7-4af7-b0f3-e61d2f2393e2cabin sample