اتاق بازرگانی اصفهان

  • 0

اتاق بازرگانی اصفهان

یک دستگاه آسانسور پکیج Silver کره جنوبی با تعداد توقف ۷ و بازسو ۷ سرعت ۱/۶ متر بر ثانیه
آدرس:
اصفهان- پل خواجو -اتاق بازرگانی اصفهان
کارفرما:
اتاق بازرگانی اصفهان


Leave a Reply