حرم حضرت معصومه

  • 0

حرم حضرت معصومه

۸ دستگاه آسانسور MRL بدون موتورخانه  با توقف ۲ تا ۳ توقف سرعت ۱ متر بر ثاینه
آدرس :
قم – حرم حضرت معصومه
کارفرما:
حرم حضرت معصومه


Leave a Reply