مهندسین مشاور گنو

  • 0

مهندسین مشاور گنو

۱ دستگاه آسانسور ترکیبی Sitor گیرلس   MR  موتورخانه  با توقف ۷تا ۷ بازشو سرعت ۱ متر بر ثاینه
آدرس :
تهران – خ آپادانا
کارفرما:
مهندسین مشاور گنو آقای مهندس خاکپور


Leave a Reply