برج نگین البرز

  • 0

برج نگین البرز

دو دستگاه آسانسور با تعداد توقف ۱۲ و بازشو ۱۲ سرعت ۱/۶ متر بر ثانیه برند Wittur آلمان
آدرس پروژه : تهران – منطقه ۲۲ برج های  وزارت مسکن و شهر سازی
کارفرما : آقای مهندس حسینی

 


Leave a Reply