لواسان

  • 0

لواسان

۱ دستگاه آسانسور MR   موتورخانه دار  با توقف ۴ تا ۴ بازشو دو درب مجاور  سرعت ۱/۶ متر بر ثاینه
آدرس :
تهران – لواسان
کارفرما:
مهندس فتورچیان


Leave a Reply