مجتمع تجاری مسکونی صدرا

  • 0

مجتمع تجاری مسکونی صدرا

۸ دستگاه آسانسور  پکیج  MR  موتورخانه دار    ۲۰ توقف ۲۰ بازشو سرعت ۱/۷۵ متر بر ثانیه
۲ دستگاه پله برقی پکیج با ارتفاع ۴۶۰۰ میلیمتر عرض ۸۰۰ میلیمتر زاویه ۳۵ درجه
آدرس: تهران – نیاوران منطقه ۲۲ بلوار کوهک


Leave a Reply