ساختمان مطهری

  • 0

ساختمان مطهری

۱ دستگاه آسانسور ترکیبی    MR  موتورخانه  با توقف ۸ تا ۸ بازشو سرعت ۱ متر بر ثاینه
آدرس : تهران – خ مطهری
کارفرما:  آقای مهندس جعفری


Leave a Reply