وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • 0

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱ دستگاه آسانسور هیدرولیک  برند ویتور (VIP وزیر ارتباطات ) ۲ توقف ۲ بازشو سرعت ۰/۶۳ متر بر ثانیه
۱ دستگاه آسانسور کششی ساختمان شماره ۱۹ برند ویتور ۷ توقف ۷ بازشو سرعت ۱/۶ متر بر ثانیه
آدرس :
تهران -سیدخندان وزارت ارتباطات و فناوری
کارفرما:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


Leave a Reply